menu
ตารางเดินรถ
แผนที่สมบัติทัวร์


แบบฟอร์มชำระเงิน SCB   แบบฟอร์มชำระเงิน  Kbank SCB
×

E-mail Address:

 

สมัคร ยกเลิกข่าวสาร


เพียงลงทะเบียนที่นี่ เราจะแจ้งข่าว และบริการใหม่ๆ ให้ทราบโดยทันที

กิจกรรม และ ประชาสัมพันธ์

สมบัติทัวร์จัดโปรโมชั่นเพื่อเป็นการสมนาคุณให้กับผู้โดยสารที่เลือกเดินทางและใช้บริการของสมบัติทัวร์มาโดยตลอด ขอมอบส่วนลดพิเศษ 100 บาทต่อที่นั่ง ให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางในระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 30 กันยายน 2557 ::: สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้

รายละเอียด


ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการขนส่งทางบก กำหนดให้ผู้โดยสารรถสาธารณะจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่อยู่ระหว่างการโดยสาร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ผู้ฝ่าฝืนมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้สมบัติทัวร์ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ จึงได้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งบนรถโดยสาร พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เดินทางค่ะ

รายละเอียด


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นมา ทางสมบัติทัวร์ได้เปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าเป็น 1 ปี โดยนับรอบวันให้ตรงกัน เช่น 10 เมษายน 2557 สามารถซื้อตัวได้ถึง วันที่ 10 เมษายน 2558 เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่วางแผนล่วงหน้า จะได้ไม่ต้องรอซื้อตั๋วที่จุดจำหน่ายตั๋วเป็นจำนวนมาก จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่ง...

รายละเอียด

ท่องเที่ยว by Sombattour

ก้าวสู่ " เมืองเหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน
ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง" ไปกับจังหวัดเชียงราย
ที่ทรงคุณค่าทั้งทางด้าน อาหาร ที่เที่ยว รวมถึงศาสนาสถาน
ที่ผสมเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างลงตัว

รายละเอียด


แอ่วเมืองลำปางในวันสบายๆ นั่งรถม้าชื่นชมศิลปะ วัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรมล้านนาอันโดดเด่นสมัยกรุงศรีอยุธยา พร้อมกับ
สัมผัสบรรยากาศหนาว ชมทุ่งบัวตอง ได้แล้ววันนี้


รายละเอียด


สัมผัสดินแดนแห่งร่องรอยอารยธรรมของบรรพบุรุษที่เมืองน่าน
พร้อมสูดอากาศจากธรรมชาติสดชื่นเต็มปอดกับอุทยาน
ทั้ง 7 แห่งและแวะสักการะพระพุทธรูปตามศาสนสถาน
ที่มีมากกว่า 500 แห่ง

รายละเอียด


สมบัติทัวร์คลับ