สาย 18 นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ลำปาง-เชียงใหม่
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ BKK - Chiang mai เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ Chiang mai - BKK
หมอชิต
วิภาวดี
ถึง
มาตรฐานรถ
เที่ยวไป
ถึง
มาตรฐานรถ
07.00
07.20
16.30
วีไอพี(ก)
07.30
17.00
วีไอพี(ก)
08.00
-
17.30
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
08.00
17.30
ปรับอากาศพิเศษ
09.50
10.15
19.15
วีไอพี(ก)
09.00
18.30
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
09.00
09.20
18.30
ปรับอากาศพิเศษ (พ)
10.00
19.30
วีไอพี(ก)
13.00
12.00
22.30
ปรับอากาศพิเศษ
18:30
04.00
วีไอพี (ก)
14.00
13.00
23.30
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
13.30
23.00
ปรับอากาศพิเศษ
18.00
-
03.30
ปรับอากาศพิเศษ
17.30
03.00
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
-
19.00
04.30
วีไอพี(ก)
19.00
04.30
วีไอพี(ก)
19.25
-
04.55
วีไอพี(ก)
19.30
05.00
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
**20.10
-
05.40
ปรับอากาศพิเศษ(พ)
19.45
05.15
วีไอพี(ก)
20.25
-
06.05
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
20.00
05.30
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
-
20.30
06.00
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
** 20.15
05.45
ปรับอากาศพิเศษ(พ)
21.00
-
06.30
วีไอพี(ก)
20.30
06.00
วีไอพี(ก)
-
21.30
07.00
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
21.00
06.30
ปรับอากาศชั้น 1 (ข)
-
21.35
07.05
วีไอพี(ก)
21.00
06.00
วีไอพี(ก)
21.39
-
07.09
วีไอพี(ก)
21.15
06.30
ปรับอากาศพิเศษ
-
22.00
07.30
วีไอพี(ก)
21.30
07.00
ปรับอากาศชั้น1 (ข)
22.05
-
07.35
ปรับอากาศชั้น1(ข)
21.35
07.05
วีไอพี(ก)
 
 
 
 
21.50
07.20
วีไอพี (ก)
 
อัตราค่าโดยสาร
- รถวีไอพี(ก) 876 ฿
 - รถปรับอากาศพิเศษ(พ) 657 ฿
 - รถปรับอากาศชั้น 1(ข) 563 ฿
   
**วันศุกร์และวันอาทิตย์เที่ยวนี้เป็น Lady Bus
     
     
เที่ยวเวลา เวลาถึงและราคาอาจมีการเปลี่ยน
แปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
อัพเดทข้อมูล 10:38 AM 10/11/2014