สาย 633 ลำปาง, เด่นชัย, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, หล่มสัก, ชุมแพ, ขอนแก่น (1 วันเว้น 2 วัน)
เชียงใหม่ - ขอนแก่น Chiang Mai - Khon Kaen ขอนแก่น - เชียงใหม่ Khon Kaen - Chiang Mai
เที่ยวไป
ถึง
มาตรฐานรถ
เที่ยวกลับ
ถึง
มาตรฐานรถ
21.00
08.00
รถปรับอากาศชั้น 1(ข)
21.00
08.00
รถปรับอากาศชั้น1(ข)
   
อัตราค่าโดยสาร
 - รถปรับอากาศชั้น 1(ข) 549 ฿
 
เที่ยวเวลา เวลาถึงและราคาอาจจะเปลี่ยน
แปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
อัพเดทข้อมูล 16/07/56