สาย 637 พาน, พะเยา, แพร่, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, หล่มสัก, ชุมแพ, ขอนแก่น (2 วันเว้น 1 วัน)
เชียงราย - ขอนแก่น Chiang Rai - Khon Kaen ขอนแก่น - เชียงราย Khon Kaen - Chiang Rai
เที่ยวไป
ถึง
มาตรฐานรถ
เที่ยวกลับ
ถึง
มาตรฐานรถ
09.00
21.00
ปรับอากาศชั้น 2
10.15
20.15
ปรับอากาศชั้น 2
14.00
02.00
ปรับอากาศชั้น 2
14.00
02.00
ปรับอากาศชั้น 2
16.00
04.00
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
16.00
04.00
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
18.00
06.00
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
18.00
05.00
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
**19.30
07.30
ปรับอากาศพิเศษ
**20.00
09.00
ปรับอากาศพิเศษ
** มีรถให้บริการทุกวัน
 
   
 
อัตราค่าโดยสาร
 - รถปรับอากาศชั้น 1(ข) 601 ฿
 - รถปรับอากาศชั้น 2 [468 ฿]
 
เที่ยวเวลา เวลาถึงและราคาอาจจะเปลี่ยน
แปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
อัพเดทข้อมูล 16/07/56