สาย 784 ท่าเรือ, ถลาง, โคกกลอย, ทับปุด, บ้านตาขุน, สระบุรี, ชัยภูมิ, มัญจาคีรี
ภูเก็ต ฯ - ขอนแก่น Phuket - khonkaen ขอนแก่น- ภูเก็ต khonkaen - Phuket
ภูเก็ต
ถึง
มาตรฐานรถ
เที่ยวกลับ
ถึง
มาตรฐานรถ
16.00
12.00
วีไอพี (ม1ก)
15.30
11.30
รถวีไอพี (ม1ก)
   
อัตราค่าโดยสาร
- รถวีไอพี(ก) 1,613 ฿
 
เที่ยวเวลา เวลาถึงและราคาอาจจะเปลี่ยน
แปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
อัพเดทข้อมูล 17/07/56