สาย 871 เชียงใหม่, ลำปาง, ตาก, นครสวรรค์, ชัยนาท, อ.อู่ทอง, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, หัวหิน
หัวหิน - เชียงใหม่ Hua Hin - Chiang Mai เชียงใหม่ - หัวหิน Chiang Mai - Hua Hin
เที่ยวไป
ถึง
มาตรฐานรถ
เที่ยวกลับ
ถึง
มาตรฐานรถ
08.00
20.30
ปรับอากาศพิเศษ(พ)
08.00
20.30
ปรับอากาศพิเศษ(พ)
17.00
05.30
ปรับอากาศพิเศษ(พ)
18.15
06.45
ปรับอากาศพิเศษ(พ)
18.00
06.30
ปรับอากาศพิเศษ(พ)
19.30
08.00
ปรับอากาศพิเศษ(พ)
     
     
อัตราค่าโดยสาร
 - รถปรับอากาศพิเศษ(พ) 851 ฿
   
เที่ยวเวลา เวลาถึงและราคาอาจจะเปลี่ยน
แปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
อัพเดทข้อมูล 16/07/56