สาย 91 นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ลำปาง
กรุงเทพฯ - ลำปาง BKK - Lampang ลำปาง - กรุงเทพฯ Lampang - BKK
หมอชิต
วิภาวดี
ถึง
มาตรฐานรถ
เที่ยวกลับ
ถึง
มาตรฐานรถ
11.30
10.45
20.00
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
11.30
20.00
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
19.00
-
03.30
วีไอพี (ก) 15M
20.00
04.30
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
-
20.00
04.30
วีไอพี (ก)
20.30
05.00
วีไอพี (ก)
21.00
-
05.30
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
21.00
05.30
วีไอพี (ก)
21.45
-
06.15
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
21.45
06.15
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
-
21.15
05.45
ปรับอากาศพิเศษ 15m
21.30
06.00
ปรับอากาศพิเศษ 15m
   
 
อัตราค่าโดยสาร
- รถวีไอพี(ก) 756 ฿
 - รถปรับอากาศชั้น 1(ข) 486 ฿
   
เที่ยวเวลา เวลาถึงและราคาอาจจะเปลี่ยน
แปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
อัพเดทข้อมูล 10:14 AM 10/15/2014