สาย 910 แพร่, ร้องกวาง, เวียงสา
กรุงเทพฯ - น่าน BKK - Nan น่าน - กรุงเทพฯ Nan - BKK
หมอชิต
วิภาวดี
ถึง
มาตรฐานรถ
เที่ยวกลับ
ถึง
มาตรฐานรถ
09.45
10.05
19.45
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
09.00
19.00
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
19.50
-
06.00
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
18.30
04.30
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
-
20.40
06.40
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
19.30
05.30
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
20.20
-
06.20
ปรับอากาศชั้น1 (ข)
19.45
05.45
ปรับอากาศชั้น1 (ข)
   
อัตราค่าโดยสาร
 - รถปรับอากาศชั้น 1(ข) 540 ฿
เที่ยวเวลา เวลาถึงและราคาอาจจะเปลี่ยน
แปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
อัพเดทข้อมูล 16/07/56