สาย 933 เมืองพล, บ้านไผ่, ขอนแก่น, น้ำพอง, โนนสะอาด, กุมภวาปี, อุดรธานี, ท่าบ่อ
กรุงเทพฯ - ศรีเชียงใหม่ BKK - Sri Chiang Mai ศรีเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ Sri Chiang Mai - BKK
หมอชิต
วิภาวดี
ถึง
มาตรฐานรถ
เที่ยวกลับ
ถึง
มาตรฐานรถ
20.20
19.20
06.50
ปรับอากาศพิเศษ(พ)
18.30
05.00
ปรับอากาศพิเศษ (พ)
   
อัตราค่าโดยสาร
 - รถปรับอากาศพิเศษ(พ) 599 ฿
 
เที่ยวเวลา เวลาถึงและราคาอาจจะเปลี่ยน
แปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
อัพเดทข้อมูล 16/07/56