สาย 933 เมืองพล, บ้านไผ่, ขอนแก่น, น้ำพอง, โนนสะอาด, กุมภวาปี, อุดรธานี, ท่าบ่อ
กรุงเทพฯ - ศรีเชียงใหม่ BKK - Sri Chiang Mai ศรีเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ Sri Chiang Mai - BKK
หมอชิต
วิภาวดี
ถึง
มาตรฐานรถ
เที่ยวกลับ
ถึง
มาตรฐานรถ
*20.20
19.20
06.50
ปรับอากาศพิเศษ(พ)
*07.20
17.50
ปรับอากาศพิเศษ(พ) 15M
09.55
10.15
20.55
ปรับอากาศพิเศษ(พ) 15M
*18.00
04.30
ปรับอากาศพิเศษ(พ) 15M
*19.40
-
06.40
ปรับอากาศพิเศษ(พ) 15M
18.45
05.00
ปรับอากาศพิเศษ(พ)
   
อัตราค่าโดยสาร
  ปรับอากาศพิเศษ(พ) 599 ฿ ศรีเชียงใหม่
  ปรับอากาศพิเศษ(พ) 624 ฿ โพนทอง
 * ปรับอากาศพิเศษ(พ) 649 ฿ สังคม
 
เที่ยวเวลา เวลาถึงและราคาอาจจะเปลี่ยน
แปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
อัพเดทข้อมูล 16/07/56