สาย 961 นครสวรรค์ กำแพงเพชร-ตาก-ฮอด-แม่สะเรียง-ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน
กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน BKK - Mae Hong Son แม่ฮ่องสอน - กรุงเทพฯ Mae Hong Son - BKK
หมอชิต
วิภาวดี
ถึง
มาตรฐานรถ
เที่ยวกลับ
ถึง
มาตรฐานรถ
17.00
17.20
08.00
ปรับอากาศพิเศษ(พ)
15.00
07.00
ปรับอากาศชั้น1(ข)
18.00
-
09.30
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
16.00
08.00
ปรับอากาศพิเศษ(พ)
* 20.00
19.00
09.30
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
*16.00
05.00
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
* ปลายทาง อ.แม่สะเรียง อัตราค่าโดยสาร 619 ฿ * ต้นทาง อ.แม่สะเรียง อัตราค่าโดยสาร 619 ฿
อัตราค่าโดยสาร
 - รถปรับอากาศพิเศษ(พ) 905 ฿
 - รถปรับอากาศชั้น 1(ข) 776 ฿
 
เที่ยวเวลา เวลาถึงและราคาอาจจะเปลี่ยน
แปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
อัพเดทข้อมูล 10:37 AM 10/11/2014