สาย 962 พะเยา-ดอกคำใต้-จุน-เชียงคำ-เทิง-เชียงของ
กรุงเทพฯ - เชียงของ BKK - Chiang Khong เชียงของ - กรุงเทพฯ Chiang Khong - Bkk
หมอชิต
วิภาวดี
ถึง
มาตรฐานรถ
เที่ยวไป
ถึง
มาตรฐานรถ
** 08.00
-
20.00
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
07.25
19.25
ปรับอากาศชั้น 1
08.15
08.35
20.15
ปรับอากาศชั้น 1
**09.00
21.00
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
19.00
-
07.00
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
15.30
03.30
วีไอพี (ก)
18.10
-
06.00
ปรับอากาศพิเศษ
15.30
03.50
ปรับอากาศพิเศษ
-
19.40
07.40
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
15.50
03.50
วีไอพี (ก) 15m
19.55
-
07.55
วีไอพี (ก)
16.00
04.00
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
-
20.00
08.00
วีไอพี (ก)
** 17.30
05.00
ปรับอากาศชั้น 1 (ข)
 
** ปลายทาง อ.เชียงคำ อัตราค่าโดยสาร 612 ฿ ** ต้นทาง อ.เชียงคำ อัตราค่าโดยสาร 612 ฿
 
อัตราค่าโดยสาร
- รถวีไอพี(ก) 1,070 ฿
 - รถปรับอากาศชั้น 1(ข) 688 ฿
 - รถปรับอากาศชั้น 2 [535 ฿]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยวเวลา เวลาถึงและราคาอาจจะเปลี่ยน
แปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
อัพเดทข้อมูล 11:30 AM 10/11/2014