สาย 993 ชุมพร,หลังสวน
กรุงเทพฯ - สุราษฏร์ธานี BKK - Surat Thani สุราษฏร์ธานี - กรุงเทพฯ Surat Thani- BKK
สายใต้
ถึง
มาตรฐานรถ
เที่ยวกลับ
ถึง
มาตรฐานรถ
07.30
17.00
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
07.30
16.00
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
19.30
04.00
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
19.15
03.45
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
19.40
04.10
วีไอพี (ก)
19.40
04.10
วีไอพี (ก)
20.20
05.00
วีไอพี (ก)
20.00
04.30
วีไอพี (ก)
     
       
อัตราค่าโดยสาร
- รถวีไอพี(ก) 826 ฿
 - รถปรับอากาศพิเศษ(พ) 620 ฿
 - รถปรับอากาศชั้น 1(ข) 531 ฿
           
เที่ยวเวลา เวลาถึงและราคาอาจจะเปลี่ยน
แปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
อัพเดทข้อมูล 16/07/56