กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี สาย 993 และ กรุงเทพ - เกาะสมุย สาย 991 " เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ "
 
    สำหรับการเดินทางเส้นทาง กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - เกาะสมุย จะใช้เส้นทางออกจากกรุงเทพตามทางหลวง หมายเลข 35 และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร แล้วตรงเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณแยกปฐมพรผ่านรอยต่อระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับ จังหวัดชุมพร
ที่อำเภอหลังสวนและอำเภอท่าชนะ เข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยมีชายฝั่งติดทะเลอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 700 กิโลเมตร ชื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานจาก
สมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่ สมัยอาณาจักรศรีวิชัย และยังเป็นจังหวัดที่มีหมู่เกาะที่สวยงามติดระดับโลกอย่าง เช่น หมู่เกาะอ่างทอง 
เกาะสุมย เกาะพงัน ฯลฯ
 
 

การเดินทางเข้าสู่จังหวัด สุราษฎร์ธานี - เกาะสมุย
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางได้หลายวิธีทั้งทาง รถทัวร์โดยสาร รถไฟและเครื่องบิน

ที่พัก :
บริการที่พักมีทั้งในตัวเมืองและอำเภอต่างๆ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกพักได้หลายรูปแบบทั้งแบบบังกะโล เกสท์เฮ้าส์ รีสอร์ท ห้องพัก หรือโรงแรม ราคาขึ้นอยู่กับประเภทที่เลือกพัก

ของฝาก :
ของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ไข่เค็มไชยา ขนมจั้ง หอยนางรม เงาะพันธุ์โรงเรียน ขนมจีน ขนมจิ้นแด้ สะตอ หอยขาวพุมเรียง หมวกพุมเรียง ผ้าไหมพุมเรียง

ร้านอาหารแนะนำ :
ร้านอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ร้านยกเข่ง ลักกี้ภัตตาคาร (ใกล้ตลาดเกษตร2) ร้านเคียงเล (ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์) ร้านลำพู2 (ปากแม่น้ำตาปี)

 

ตราประจำจังหวัด : พระบรมธาตุไชยา ซึ่งมีศิลปะแบบศรีวิชัย


ต้นไม้ประจำจังหวัด : ได้แก่ เคี่ยม


ดอกไม้ประจำจังหวัด : ได้แก่ ดอกบัวผุด


ประกอบด้วย 19 อำเภอ อ.เมือง อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ดอนสัก อ.เกาะสมุย อ.ไชยา อ.ท่าชนะ อ.คีรีรัฐนิคม อ.บ้านตาขุน อ.พนม อ.บ้านนาสาร  อ.บ้านาเดิม อ.เคียนซา อ.เวียงสระ อ.พระแสง อ.พุนพิน อ.ชัยบุรี อ.เกาะพงัน อ.ท่าฉาง อ.วิภาวดี

อาณาเขต
- ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร อ่าวไทย
- ทิศใต้ ติดกับ จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่าวไทย
- ทิศตะวันตก : ติดกับ จังหวัดพังงา

 
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เกาะสมุย
เกาะสมุยเป็นเกาะที่มีความสวยงามติดระดับโลก สภาพของเกาะเป็นเกาะกลางอ่าวไทยและเดิมเป็นแหล่งที่ปลูกมะพร้าวจนได้  ชื่อว่าเป็นเกาะที่มีต้นมะพร้าวเยอะที่สุดในโลกต่อมาได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีทั้งสถานบันเทิง
ที่พัก สปา

อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ - เกาะพงัน

อุทยานแห่งชาติธารเสด็จตั้งอยู่บนเกาะพงันอยู่ห่างจากเกาะสมุยไปทางทิศเหนือ 20 กิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัด 100 กิโลเมตร  เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ ธารน้ำตก และสัตว์ป่า


อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
เ็ป็นอุทยานแห่งชาิติที่เป็นหมู่เกาะประกอบด้วยหมู่เกาะ 42 เกาะ หมู่เกาะอ่างทองจัดอยู่ในเขตน้ำตื้นใกล้ชายฝั่ง และยังเป็นเขต ดูปะการังที่มีชื่อเสียง ตัวอย่างปะการังที่พบ มีปะการังสมอง ปะการังหินลูกช้าง เป็นต้นและยังมีสัตว์ทะเลเช่น กัลปังหา และแส้ทะเล


วัดพระบรมธาตุไชยยาราชวรวิหาร

พระบรมธาตุไชยาสร้างขึ้นเมื่อสมัยศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่13-14 วัดมีโบสถ์สร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
พระบรมธาตุองค์ใหญ่มีเจดีย์ล้อม 4 ทิศมีวิหารคตล้อมรอบและยังเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาพุทธเจ้าและยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีอีกด้วย

 
.
 

  อัตราค่าโดยสารสามารถตรวจสอบได้ที่นี่
สาย 991 กรุเทพฯ - เกาะสมุย  
สาย 993 กรุเทพฯ - สุราษฏร์ธานี  

.