สมบัติทัวร์ เปิดบริการรถมาตรฐานใหม่ ม1พ รถนอนพิเศษวีไอพี 32 ที่นั่ง สาย 957 กรุงเทพมหานคร - แม่สาย ออกจากกรุงเทพมหานครเวลา 19.00 น. ของทุกวัน

ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย เวลา 17.00 น. ทุกวัน บริการของรถนอนพิเศษวีไอพี 32 ที่นั่ง จะบริการรูปแบบเดียวกับรถนอนวีไอพี 24 ที่นั่ง

พักรับประทานอาหารที่้ร้านอาหารแม่สุรีย์ จังหวัดพิษณุโลก บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ในห้องปรับอากาศ

สำรองที่นั่งได้ทีีสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2  เบอร์โทร 02-9362495-9

สำนักงานจังหวัดเชียงราย เบอร์โทร 053-714971 สถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย 053-715884 สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย 053-646473

สำรองที่นั่งทางโทรศัพท์ ทาง Call center 02-5709030

 
 
Copyright@ 2008 http://www.sombattour.com All Right Reserved.
17/150 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. 10230 โทร. 02-5709030 E-mail: webmaster@sombattour.com