TH
EN
MENU
หน้าแรก / ตารางเดินรถ

ตารางเดินรถ :: กรุงเทพฯ - เกาะสมุย

 เส้นทางผ่าน สุราษฎร์ธานี ท่าเรือ ดอนสัก เกาะสมุย

กรุงเทพฯ - เกาะสมุย Bangkok - Koh Samui   เกาะสมุย - กรุงเทพฯ Koh Samui - Bangkok
สายใต้ ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   เกาะสมุย ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
07.30 19.30 Super 592       07.30 19.00 Super 592
19.00 07.00 Super 592   15.30 03.00 Super 592
20.00 08.00 Super 592   16.30 04.00 Super 592
                 

 

หมายเหตุ : เส้นทางนี้ให้บริการ วิ่งวันเว้นวัน                                 

                  เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

   
  มาตรฐาน 
รถนอนพิเศษ
ลีมูซีน 15ม.

รถนอนพิเศษ 1 ชั้น
รถนอนพิเศษ 2 ชั้น