TH
EN
MENU
หน้าแรก / ตารางเดินรถ

ตารางเดินรถ :: เชียงราย - นครพนม

 เส้นทางผ่าน พาน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย อุดรธานี พังโคน สกลนคร

เชียงราย - นครพนม Chiang Rai - Nakhon Phanom   นครพนม - เชียงราย Nakhon Phanom - Chiang Rai
เชียงราย ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   นครพนม ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
11.00 05.00 Star 702   11.30 05.30 Star 702
13.30 07.30 Star 702       14.00 08.00 Star 702
15.30 09.30 Super 819   16.30 10.30 Super 819
                 
                 
                 


หมายเหตุ   *   รถไม่เข้าอุตรดิษถ์

***เที่ยวรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง

เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง

 
     
  มาตรฐาน 
รถนอนพิเศษ
ลีมูซีน 15ม.

รถนอนพิเศษ 1 ชั้น
รถนอนพิเศษ 2 ชั้น
  มาตรฐาน 
รถปรับอากาศ
ลีมูซีน 15ม.

รถปรับอากาศ 1 ชั้น
รถปรับอากาศ 2 ชั้น