TH
EN
MENU
หน้าแรก / ตารางเดินรถ

ตารางเดินรถ :: เชียงใหม่ - ขอนแก่น

 เส้นทางผ่าน ลำปาง เด่นชัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก อ.หล่มสัก อ.ชุมแพ

เชียงใหม่ - ขอนแก่น Chiang Mai - Khon Kaen   ขอนแก่น - เชียงใหม่  Khon Kaen -  เชียงใหม่
เชียงใหม่ ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   ขอนแก่น ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดย สาร
19.30 06.30 Supreme 739       19.30 06.30 Supreme 739

 

หมายเหตุ  เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง

 
   
  มาตรฐาน 
VIP 1 ชั้น