TH
EN
MENU
หน้าแรก / ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์)
17/150 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. 10230

โทร: 02-7921444 ต่อ 1371
มือถือ: 083-296-9661
E-mail: hr@sombattour.com
รถเมล์ที่ผ่าน: สาย 156 และ 178

ตำแหน่งงานว่าง แผนกบัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่บัญชี

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • บันทึกรายรับ-รายจ่าย ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • คำนวณหาเปอร์เซ็นต์จากการขาย
 • งานเอกสารเกี่ยวกับบัญชีใบสำคัญรับ – ใบสำคัญจ่าย
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายค่าคอมมิชชั่น
 • ดูแลเรื่องภาษี

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ  ประกันสังคม, สวัสดิการการเดินทาง, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, เสื้อฟอร์ม

สมัครงาน
เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบ

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความถูกต้อง และที่มาของเอกสาร
 • ตรวจสอบยอดเงินบัญชีจากการขายตั๋วโดยสาร
 • ตรวจสอบตั๋วโดยสาร
 • คีย์ข้อมูลและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • เพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปวช. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office ได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นและรักในงานเอกสาร

จำนวน  ประจำสาขาวิภาวดี 1 อัตรา

เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ   ประกันสังคม, สวัสดิการตั๋วโดยสาร, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, เสื้อฟอร์ม

สมัครงาน
สมัครงาน