TH
EN
MENU
หน้าแรก / เนื้อหาทั่วไป

ขั้นตอนการชำระค่าโดยสารผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

 

1. เมื่อสอดบัตรแล้ว กดรหัส 4 หลัก เพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก

2. เลือกรายการ อื่น ๆ

3. เลือกรายการ ชำระค่าสินค้า / บริการ

4. เลือกรายการ ชำระเงินเข้าบริษัทอื่น ๆ

5. เลือกจากบัญชี ออมทรัพย์

6. ระบุรหัสบริษัท เทพสมบัติ จำกัด คือ 3785

7. ระบุรหัสในการสำรองที่นั่ง 5-10 หลัก

8. ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

9. ระบุจำนวนเงินค่าโดยสารที่ต้องการชำระ

10. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินให้ถูกต้องและกดปุ่มยืนยัน เพื่อทำรายการชำระ

11. ทำรายการเรียบร้อยแล้วและรับสลิป ATM เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

12. ตัวอย่างสลิป ATM ให้ผู้ชำระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำมารับตั๋วโดยสารหน้าเคาน์เตอร์

       จำหน่ายตั๋วโดยสาร