TH
EN
MENU
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม


สมบัติทัวร์สนับสนุนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผักแพว

 

คณะผู้บริหารบริษัทสมบัติทัวร์ พร้อมพนักงาน ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน และอาหารกลางวัน มอบแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน

บ้านหนองผักแพวหมู่ที่ 5 ถนนลานสัก-บ้านไร่ บ้านหนองผักแพว   ตำบลทองหลาง  อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561