TH
EN
MENU
หน้าแรก / สำรองที่นั่ง

การตรวจสอบสถานะตั๋วโดยสารสมบัติทัวร์

"ง่ายๆ" เมื่อทำรายการจองตั๋วผ่าน Web site สมบัติทัวร์ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการสำรองที่นั่ง

ด้วยตัวท่านเองดังนี้

 

1.เข้าสู่ website > https://www.sombattour.com

 

2. เลือกที่ > ตรวจสอบตั๋วเดินทาง

3.ใส่รหัสการจอง (Ref) 10 หลัก หรือ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำรายการ

4. กดตรวจสอบสถานะ

 

ตัวอย่างสถานะตั๋วโดยสาร

  • สถานะรอการชำระเงิน > จองตั๋วเลือกการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 

​       (ยังไม่เลยกำหนดการชำระเงิน) ผู้ทำรายการมีระยะเวลาในการชำระเงินภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากการจอง

 

  • สถานะเลยกำหนดชำระเงิน > จองตั๋วเลือกชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 (เลยกำหนดชำระเงิน

         ​3 ชั่วโมง) หากต้องการที่นั่งเดิมให้โทรติดต่อ call center เพื่อคืนที่นั่งจากนั้นให้ทำรายการใหม่

 

  • สถานะรอการชำระเงิน > จองตั๋วเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต /เดบิต (ทำรายการไม่สำเร็จในครั้งแรก)

         สามารถชำระเงินซ้ำได้ โดยคลิกที่   จ่ายเครดิต   เพื่อทำรายการใหม่

 

  • สถานะเลยกำหนดชำระเงิน > จองตั๋วเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต /เดบิต 

        ​ ผู้โดยสารต้องทำรายการใหม่​หากต้องการที่นั่งเดิมให้โทรติดต่อ call center

 

  • สถานะชำระเงินแล้ว

​      ​- กรณีชำระเงินผ่าน บัตรเครดิต /เดบิต ให้ปริ้นใบยืนยันการรับเงินไว้เพื่อแลกเป็นตั๋วโดยสาร

        ที่หน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วก่อนเวลารถออก 30 นาที 

      - กรณีชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ให้นำสลิปไปออกตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วก่อนเวลา

        รถออก 30 นาที      

 

  • สถานะรับตั๋วเดินทางเรียบร้อยแล้ว