TH
EN
MENU
หน้าแรก / ตรวจสอบสถานะตั๋วโดยสาร


ตรวจสอบสถานะตั๋วโดยสาร

                                                                                     

        

 

  ตรวจสอบสถานะตั๋วโดยสาร

  สมบัติทัวร์ ได้เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสาร  "ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว" เมื่อทำรายการจองตั๋วผ่าน 

   เว็บไซต์สมบัติทัวร์ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการสำรองที่นั่งด้วยตัวท่านเอง

   โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

   เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อเช็คสถานะตั๋วโดยสาร  > goo.gl/4q1vKD  Click

   ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะตั๋วโดยสาร  > goo.gl/XEftw5    Click