TH
EN
MENU
หน้าแรก / เปิดรับสมัครสมาชิกสมบัติทัวร์


เปิดรับสมัครสมาชิกสมบัติทัวร์

 

 

ขณะนี้ทางบริษัทฯได้เปิดรับ สมัครสมาชิกใหม่หรือต่ออายุสมาชิก (สมาชิกเก่า) ซึ่งผู้โดยสารสามารถสมัคร
หรือต่ออายุสมาชิก   ฟรี!!   ผ่าน 2 ช่องทาง โดยผ่านทางเว็บไซต์ และ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์ 

 

เงื่อนไขการสะสมแต้ม

1.ฟรีค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิก

2.แสดงบัตรประชาชนหรือ พาสปอร์ต ที่หน้าเคาน์เตอร์ทุกครั้งที่มาใช้บริการของสมบัติทัวร์ หรือเป็นบัตรที่ทางหน่วยงานราชการ

 ออกให้เช่นใบขับขี่

3.บัตรนี้มีอายุในการใช้งาน 2 ปีนับจากวันที่สมัคร

4.สิทธิประโยชน์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

5.บัตรนี้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์และแลกเปลี่ยนเป็นเงิน หรือ มูลค่าอื่นได้

6.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.จำกัดสิทธิ์สะสมแต้ม 1 ที่นั่ง/เที่ยว/วัน (กรณีจองไป-กลับวันเดียวกัน ให้แต้มเที่ยวไป 1 ที่ และเที่ยวกลับ 1 ที่)

8.ทุกการเดินทางสะสมแต้ม ( 20 บาท = 1 คะแนน )

** เอกสารประกอบการสมัคร ​สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) กรณีไม่มีเอกสารทั้งสองอย่างข้างต้น

ให้สามารถใช้สำเนาใบขับขี่ได้

หมายเหตุ : การแลกรับของสมนาคุณ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ของทางบริษัทฯ จะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 

1.ขั้นตอนการสมัครหรือต่ออายุผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง

-ขั้นตอนการสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์สมบัติทัวร์  คลิกที่นี่

-ขั้นตอนการต่ออายุผ่านเว็บไซต์สมบัติทัวร์  คลิกที่นี่

 

2.การสมัครที่หน้าเคาน์เตอร์โดยมีสาขาที่รับสมัครดังต่อไปนี้

 ภาคกลาง  ภาคตะวันออเฉียงเหนือ
 1. ศูนย์บริการลูกค้าวิภาวดี  1. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่3
 2. ศูนย์บริการลูกค้าสุคนธสวัสดิ์  2. ออฟฟิศศรีสะเกษ
 3. สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2(ชั้น 1 ด้านหน้าอาคาร ช่อง 13 - 17, ชั้น 3  ช่อง 38)  3. ออฟฟิศสุรินทร์
 4. สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ (ช่อง 75 - 76)  4. ออฟฟิศปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 5. สถานีเดินรถหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  5. ออฟฟิศอุดรธานีแห่งที่ 1 (บขส.เก่า)
   6. ออฟฟิศอุดรธานีแห่งที่ 2 (บขส.ใหม่)
  ภาคเหนือ  ภาคใต้
 1. ออฟฟิศเชียงใหม่  1. ออฟฟิศระนอง
 2. ออฟฟิศตะเคียนคู่ จังหวัดเชียงราย  2. ออฟฟิศสุราษฎร์ธานี
 3. ออฟฟิศประสพสุข จังหวัดเชียงราย  
 4. อู่นางแล จังหวัดเชียงราย  
 5. ออฟฟิศเทิง จังหวัดเชียงราย  
 6. ออฟฟิศเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
 7. ออฟฟิศลำปาง  
 8.  ออฟฟิศน่าน   
 9. ออฟฟิศท่าวังผา จังหวัดน่าน  
10. ออฟฟิศพะเยา  
11. ออฟฟิศเชียงคำ จังหวัดพะเยา  
12. ออฟฟิศแพร่  
13. ออฟฟิศท่าตอน  

 

** หลังจากสมัครสมาชิก หรือ ต่ออายุ ผ่านหน้าเคาน์เตอร์สมบัติทัวร์แล้วหากสมาชิกต้องการใช้งานผ่านเว็บไซต์สมบัติทัวร์

มีขั้นตอน Active กดยืนยันตัวตนดังนี้  คลิกที่นี่

หมายเหตุ : ท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ CallCenter 1215  เวลา 06.00 – 20.00 น.