TH
EN
MENU
หน้าแรก / จองตั๋วรถทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ :: กรุงเทพฯ - บ้านท่าตอน

 

เส้นทางผ่าน นครสวรรค์ กำแพงเพชร เชียงใหม่ อ.เชียงดาว อ.ฝาง

 
 
กรุงเทพฯ - บ้านท่าตอน Bangkok - Ban Tha Ton   บ้านท่าตอนกรุงเทพฯ Ban Tha Ton - Bangkok
หมอชิต วิภาวดี ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   บ้านท่าตอน ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
17.25 16:55 06:55 Smart 508       16:30 06:30 Smart 508

 

 

หมายเหตุ  เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางหากการจราจรติดขัด

                   อาจทำให้เวลาถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด

 

 

       

มาตรฐาน ม.2

รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2