TH
EN
MENU
หน้าแรก / จองตั๋วรถทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ :: กรุงเทพฯ - มุกดาหาร Update

 เส้นทางผ่าน  อ.พยัคฆภูมิพิสัย  อ.เกษตรวิสัย  อ.สุวรรณภูมิ  จ.ยโสธร  จ.อำนาจเจริญ  อ.เสนางคนิคม  อ.เลิงนกทา  อ.นิคมคำสร้อย

กรุงเทพฯ - มุกดาหาร Bangkok - Mukdahan   มุกดาหาร - กรุงเทพฯ Mukdahan - Bangkok
หมอชิต ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   มุกดาหาร ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
20.00 07.45 Super 651       17.00 04.45 Super 651

 

หมายเหตุ :  เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางหากการจราจรติดขัด

                   อาจทำให้เวลาถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด 

                  *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center เบอร์ 1215 เวลาทำการ 06.00 - 20.00 น.

   
 

มาตรฐาน 
รถปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ
ลีมูซีน 15ม.
 1 ชั้น

Update 10/10/66