TH
EN
MENU
หน้าแรก / จองตั๋วรถทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ :: ภูเก็ต - ขอนแก่น Update

 เส้นทางผ่าน ท่าเรือ ถลาง โคกกลอย ทับปุด บ้านตาขุน สระบุรี ชัยภูมิ

ภูเก็ต - ขอนแก่น Phuket - Khon Kean   ขอนแก่น - ภูเก็ต Khon Kean - Phuket
ภูเก็ต ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   ขอนแก่น ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
16.00 12.49 Supreme 1,694       15.30 12.20 Supreme 1,694

 

หมายเหตุ  เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางหากการจราจรติดขัด

                   อาจทำให้เวลาถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด

                  *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center เบอร์ 1215 เวลาทำการ 06.00 - 20.00 น.

   
 

มาตรฐาน 
VIP ลีมูซีน 15ม. 1 ชั้น

19/01/66