TH
EN
MENU
หน้าแรก / จองตั๋วรถทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ :: เชียงใหม่ - หัวหิน

 เส้นทางผ่าน ลำปาง ตาก นครสวรรค์ ชัยนาท อ.อู่ทอง นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี

เชียงใหม่ - หัวหิน Chiang Mai - Hua Hin   หัวหิน - เชียงใหม่ Hua Hin -  Chiang Mai 
ชียงใหม่ ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   หัวหิน ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
18.00 07.00 Supreme 1,061   17.30 06.30 Supreme 1,061
18.50 07.50 Super 796   18.00 07.00 Super 796
19.40 08.40 Supreme 1,061   18.15 07.15 Supreme 1,061

 

หมายเหตุ : เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางหากการจราจรติดขัด

                  อาจทำให้เวลาถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด 

 
     
  มาตรฐาน 
VIP ลีมูซีน 15ม.
VIP 1 ชั้น
VIP 2 ชั้น
  มาตรฐาน 
รถปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ
ลีมูซีน 15ม.

ชนิดที่นั่งพิเศษ 1 ชั้น

ชนิดที่นั่งพิเศษ 2 ชั้น