TH
EN
MENU
หน้าแรก / วีดีโอ สมบัติทัวร์

แนะนำรถทัวร์ลีมูซีน 15 เมตร คันแรกของประเทศไทย


 

 

          สมบัติทัวร์ ผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ รายแรกในประเทศไทย ที่เลือกใช้ "รถทัวร์ลีมูซีน" รถโดยสารชั้นเดียวมาตรฐานยุโรปที่มีความยาว 15 เมตร มาให้บริการผู้โดยสาร รถทัวร์ลีมูซีน 15 เมตร นับเป็นรถโดยสารที่มีความยาวมากที่สุดในบรรดารถโดยสารทั้งหมดที่ให้บริการในประเทศไทย ความยาวของรถโดยสารที่มากขึ้นช่วย เพิ่มพื้นที่ความสะดวกสบายและลดความเมื่อยล้าจากการเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร

 

         อีกทั้งยังมี ความปลอดภัยสูงระดับมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ทั้งเรื่องของระบบเบรก การทรงตัวขณะเข้าโค้ง และการยึดเกาะถนน นอกจากนั้นรถทัวร์ลีมูซีน 15 เมตร ยังได้ผ่านการตรวจทดสอบมาตรฐานความลาดเอียงและมาตรฐานความปลอดภัยตรงตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด