TH
EN
MENU
หน้าแรก / คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

พนักงานที่ให้บริการบนรถโดยสารมีกี่คน

พนักงานที่ให้บริการบนรถโดยสารมี 4 คน ดังนี้

1. พนักงานขับรถ     2 คน

2. พนักงานต้อนรับ  1 คน

3. พนักงานบริกร     1 คน

หมายเหตุ: รถโดยสาร Smart Class (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2) จะไม่มีพนักงานต้อนรับ

การบริการบนรถโดยสารมีอะไรบ้าง

สมบัติทัวร์ได้จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้คอยบริการผู้โดยสารทุกท่านฟรี